مقدماتی

اولین دوره شروع آموزش مرحله مقدماتی می باشد که به منظور اجتماعی شدن سگ در میان انسانها که طبق چهارچوبی از پیش تعیین شده با در نظر گرفتن حقوق حیوانات انجام می پذیرد
گذراندن این دوره برای هر سگ با هر نژاد نیازی  اجتناب نا پذیر است .در این دوره صاحب حیوان نیز تمام اطلاعات در مورد نگهداری وشناخت فیزیکی و رفتاری را فراگرفته تا بتواند از سگ خود کاربری بهتری را داشته باشدو قاعدتا" صاحب حیوان بیشترین نقش را در شکل گیری شخصیت ان ایفا می کند

بهترین زمان شروع فراگیری این دوره 9 هفتگی است و البته لازم به ذکر است آموزش برای سنین بالاتر هم امکان پذیر می باشد
برای گذراندن این دوره به دو روش می توان عمل کرد
1: ورود سگ هنر جو به محیط باشگاه و آموزش آن
2: اموزش سگ هنرجودر محل زندگی خودش

الف: محیط این باشگاه با توجه به نیازهای سگ کاملا حرفه ای و با امکانات رفاهی و با در نظر گرفتن باکس و حیاط انفرادی به انضمام غذایی بسیار مناسب برای هر قلاده سگ تشکیل شده است
طول زمان اموزش مقدماتی در باشگاه با توجه به رفع ناهنجاریهای سگ و فراگیری آن از 20 الی 30 روز متغیر است
ب: آموزش در محل طی 7 الی 10 جلسه که زمان تقریبی 20 الی 30 دقیقه انجام می پذیرد
که در هر جلسه مربی موظف است آموزش و فرامینی طبق هوش و حوصله سگ به او بدهد و در انتهای جلسه آموزش های داده شده را به صاحب حیوان تحویل بدهد و در جلسه بعد فرمان جلسه قبل و فرمان و اموزش جدید آغاز می شود.لازم به ذکر است صاحب حیوان موظف است فرمان های آموزش داده شده را ما بین جلسات با سگ خود تمرین نماید

مراحل دوره مقدماتی

1: استارت پوزیشن (چشم تو چشم)
2: درک کامل تائیدیه مثبت و منفی
3: اجتماعی شدن
4: آمدن
5: نشستن
6: دست دادن
7: خوابیدن
8: ماندن در حالت نشسته
9: ماندن در حالت خوابیده
10: فرمان نشستن از حالت خوابیده
11: همراه شدن با لیش و بدون لیش با تشویقی
12: نشستن و خوابیدن در همراه شدن
13: انتظار برای غذا