لوازم کمک آموزشی

به دلیل شرایط موجود در ایران بسیاری از صاحبان سگها و مربیان از داشتم لوازم کمک آموزشی استاندارد محرومند و حتی اگر بتوانند آنرا از طریق سفارش و خرید از خارج کشور تهیه کنند باید مبلغ زیادی را پرداخت نمایند

باشگاه مربیان سگ ایران  با مطالعه بر لوازم کمک آموزشی توسط افراد متخصص و طراحی زیبا و با دوام توانسته آنها را تولید کند و آنرا با هزینه های بسیار کمتری در اختیار شما هموطنان قرار دهند .
در حال حاظر این ابزارهای کمک آموزشی در باشگاه به تولید رسیده است
(همکاران می توانند با سفارش ,این ابزارها را به صورت عمده در یافت نمایند)