« بازگشت به لیست اخبار | ﺳﻪشنبه 7 ارديبهشت 1395 |

سگهای_شکاری

درتاریخ این گونه آمده است که درهرجا که شکارستیز و یا کشمکشی رخ می دهد #سگها نقش یک شهروند را بازی می کردند. از لابلای قرون چنین مشهود است که سگهای_کارگراسپانیل. #توله های_شکاری یابنده. طعمه های مرده. #تازیهای_شکاری. #سگهای_شکاریاب و #سگ های_شکاری پاکوتاه تعدادی ازانواع سگ ها هستند که قرن ها برای شکارکردن مورد استفاده قرارمی گرفتند. اما سگهای شکاری کوچکتری نیزشناخته شده اند که شامل نوعی سگ آلمانی با اندامی متوسط سگ #تازی_پولی و#سموید می باشد. در رم سگ های شکاری ازارزش واعتباربالایی برخورداربودند. " اوید" شاعرلاتین دستورالعمل هایی برای #تربیت_توله هایی مطلوب ارائه داد.

درطی قرون وسطی اولین شکل درست و صحیح #تقسیم_بندی_سگهای_شکاری به جهت تخصص هریک از آنها در شکار بوجود آمد که عبارت بودند از: #سگهای_شکارنما و #شکاریاب برای یافتن طعمه و شکار که دریدن و تکه تکه کردن طعمه هایی مانند گوزن های نر بود اختصاص یافتند. #سگهای_شکاری_تازی نیز برای کارهای زیراستفاده می شدند: " مولوسوس برای حمله کردن وسگ های آبی برای ساختن لانه درزیرزمین" سگ ها به عنوان یک عامل تفریحی درزندگی ما انسانها بی نهایت مهم شده اند وبه همین دلیل برای توجه زیاد به سگ ها سعی وتلاش می شد وبه صاحبان سگ ها توصیه می شد که سگ ها را بعد ازبازگشت ازشکار گرم وکاسه های غذاخوری چوبی آنها را تمیزنگاه دارند. خوب است بدانیم که درقرن هفدهم مقدم ترین کشور برای داشتن سگ های شکاری کشور فرانسه بود. همه پادشاهان امریکایی#شکارکردن را دوست می داشتند و همچنین می دانستند که چطوردرمورد شکارها با عظمتی شاهانه برخورد کنند به همین دلیل شکارکردن گوزن و روباه جزو امور روزانه آنها شده بود.
طبقه متوسط شکارچیان همواره یک یا دو سگ را که معمولا ازنوع #سگهای_شکارنما وشکاریاب بودند را به همراه داشتند. سگ ها معمولا سگ های شکاری تازی بودند که با رفتارهای غریزی خود برای یافتن شکار و تکه تکه کردن آنها مورد استفاده قرارمی گرفتند. آنها شکار را به منطقه وسیعی که شکارچی بتواند آن را به راحتی به چنگ آورد هدایت می کردند. انسان به سگ آموزش داد که بر روی یک پنجه بایستد به این معنا بود که شکار درست روبروی او قراردارد. چون گاهی اوقات جانور شکاری بعد ازصدمه دیدن فرارمی کرد. انسان به سگ یاد داد که شکار را پیدا کند و ریتریورها که مخصوص یافتن طعمه های شکاری بودند درهرجا که این طعمه ها می افتادند قرار داشتند.همچنین شکارچی #توله_های_شکاری را برای بیرون کشیدن شکارها ازغارها پرورش می داد تا جایی که توله های شکاری در این کار خبره وکارآزموده شدند توله شکاری متجاوز با پاهای کوتاه ودندان های خطرناک به تونل هایی که توسط حیواناتی مانند روباهها. گورکن ها وراسوها حفر می شد راه می یافت