تـازه ها و اخبـار :

...

تربیت سگ | تربیت سگ گارد | تربیت سگ نگهبان | آموزش سگ | باشگاه مربیان سگ ایران

https://erektile-apotheke.de/ این باشگاه با ابعاد 3000 متر دارای امکانات زیر می باشد ، 1000 متر زمین تمرین اصلی +میدان موانع و  600 متر زمین تمرین مقدماتی
2 سالن 42 متری عایق با دربهای اتوماتیک مجزا و 70 متر حیاط مجزا برای سگها باسیستم های گرمایشی وسرمایشی مناسب به صورت انفرادی و دوتایی با ظرفیت 50 قلاده
دارای کلیه امکانات و تجهیزات کمک آموزشی سگ آماده اریه خدمات برای تربیت سگ نگهبان و تربیت سگ گارد شما می باشد

آشنایی با دسته سگهای محافظ ،نگهبان و شکاری و تربیت سگ

تربیت سگ   سگهای نگهبان و محافظ (کلیک کنید)

تربیت سگ   سگهای گله (کلیک کنید )

تربیت سگ   سگهای شکاری (کلیک کنید )