اهداف باشگاه

این باشگاه با ابعاد 3000 متر دارای امکانات زیر می باشد
1000 متر زمین تمرین اصلی +میدان موانع و  600 متر زمین تمرین مقدماتی
2 سالن 42 متری عایق با دربهای اتوماتیک مجزا و 70 متر حیاط مجزا برای سگها باسیستم های گرمایشی وسرمایشی مناسب به صورت انفرادی و دوتایی با ظرفیت 50 قلاده
دارای کلیه امکانات و تجهیزات کمک آموزشی

Viagra kan ongeacht voedselinname worden gebruikt. Wanneer Viagra wordt voorgeschreven aan patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, is het noodzakelijk om eerst de risico's en voordelen van het gebruik van het medicijn te beoordelen https://apotheekheren.nl/. Het gebruik van het medicijn Viagra volgens de indicatie erectiestoornissen (ED)

  • هماهنگی مبحث آموزش طبق شرایط حاکم بر جامعه 
  • برگزاری کلاسهای گروهی رفع اشکال 
  • برگزاری مسابقات داخلی باشگاه 
  •  اهداء گواهینامه آموزشی در پایان هر دوره 
  • برگزاری کلاسهای رفع ناهنجاریهای حاد به صورت گروهی یا انفرادی
  • ارتقاء سطح آموزش در کشور
  • مشاوره و برنامه ریزی برای طرحهای امنیتی خاص
  • ساخت بهترین کلیپها از مراحل آموزشی سگتان
  • مشاوره تلفنی رایگان